Hotline: 0975 81 61 29

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Stt Tên khách hàng Loại hình dịch vụ Địa chỉ
1  CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM VS thường xuyên  KCN THĂNG LONG - HÀ NỘI
2  CÔNG TY TNHH ALS BẮC NINH VSTX  KCN YÊN PHONG - BẮC NINH
3  CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO VSTX + CHĂM SÓC CỎ  KCN VSIP - BẮC NINH
4  CÔNG TY TNHH LINTEC HÀ NỘI VIỆT NAM CHĂM SÓC & CẮT CỎ  KCN VSIP - BẮC NINH
5  CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINA CHĂM SÓC CỎ + VSĐK  KCN QUẾ VÕ - BẮC NINH
6  CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM VSTX  KCN THĂNG LONG 2- HƯNG YÊN
7  CÔNG TY TNHH RODAX VIỆT NAM VSTX  KCN THĂNG LONG 2- HƯNG YÊN
8  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SEIKO VIỆT NAM CHĂM SÓC & CẮT CỎ  KCN THĂNG LONG 2- HƯNG YÊN
9  CÔNG TY TNHH MTV KIDO VSTX & CHĂM SÓC CỎ  KCN VSIP - BẮC NINH
10  CÔNG TY TNHH VIETINAK VSTX + CẮT CỎ  KCN THĂNG LONG 2- HƯNG YÊN
11  CÔNG TY TNHH KOREA ELECTRIC TERMINAL VIETNAM VSTX  KCN ĐIỀM THỤY - THÁI NGUYÊN
12  CÔNG TY CỔ PHẦN VCOATING VSTX  KCN PHỐ NỐI B
13  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THÁI CẮT CỎ + VSTX  KCN PHỐ NỐI A
14   CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU - BIA -  NGK HABECO  VSTX  KCN PHỐ NỐI A
15  CÔNG TY TNHH KAWAKIN CORE-TECH VN CS Cỏ + Diệt côn trùng  KCN THĂNG LONG 2 - HƯNG YÊN
16  CÔNG TY TNHH AMAGASAKY PIPE VN VSTX + Diệt côn trùng  KCN THĂNG LONG 2 - HƯNG YÊN
17  CÔNG TY TNHH HAMADEN VN VSTX  KCN THĂNG LONG 2 - HƯNG YÊN
18  CÔNG TY TNHH UNIQUE SOUND VN VSTX  KCN BÌNH GIANG - HẢI DƯƠNG